Syndic

Het is duidelijk dat n.a.l. van de aanpassingen en aanvullingen op de bestaande wetgeving op mede-eigendom (Burgerlijk Wetboek art. 577 bis e.v.), het beheer van onroerende goederen in mede-eigendom een uiterst complexe en gevoelige materie is geworden.
Vandaar dat dit beheer door de wetgever wordt overgedragen aan de syndicus waarbij deze de belangrijkste rol wordt toebedeeld inzake het beheer van mede-eigendom.

Voortaan hangt er dan ook een niet te onderschatten ‘zwaard van Damocles’ boven het hoofd van de syndicus gezien de wetgever uitdrukkelijk voorziet dat de syndicus de enige verantwoordelijke is voor het beheer van onroerende goederen in mede-eigendom én dat deze verantwoordelijkheid niet zomaar kan overgedragen worden !
Dit impliceert dat deze kapitaalsgoederen onder het toezicht komen te staan van een syndicus die moet beschikken over de know-how inzake het administratief-, financieel- en technisch beheer van gebouwen en/of groepen van gebouwen.
Dit is uiteraard een zeer belangrijk gegeven voor iedere mede-eigenaar van onroerende goederen. Dankzij de wetgeving is iedere mede-eigenaar nu nl. verzekerd van een basisdocument dat door de syndicus strikt moet nageleefd worden. Toepassing en interpretatie van de wetgeving zijn echter niet altijd voor de hand liggend en leiden vaak tot discussies.
Het is dan ook belangrijk dat het beheer vakkundig wordt waargenomen en dat de dienstdoende syndicus een ‘vakman’ is die een professionele erkenning én kennis kan voorleggen en aanwenden ten dienste van de vereniging van mede-eigenaars. Vakkennis is dan ook een grondbeginsel om een verantwoord en legaal beheer mogelijk te maken,… ervaring een niet te onderschatten troef !